Тактическа екипировка подпомага служителите в ГДБОП

03-08-2023 13:05

Ще ги наречем Георги, Петър и Иван. Работата им не позволява да разкрием самоличността им. Те са част от екипа на ГДБОП, който осигурява сигурността на участниците в специализирани полицейски операции. За успешното им реализиране от изключително значение са добрата физическа подготовка и отборна работа, както и специализирано оперативно оборудване, тактическо униформено облекло и индивидуални защитни средства. Екипировката е осигурена със средства по проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност“, финансиран в рамките на Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.