Съвременно оборудване за криминалистични лаборатории и обучения за противодействие на престъпността

26-02-2024 16:29

Националният институт по криминалистика и Националната служба за разследване на Норвегия отчитат ползотворно сътрудничество в областта на криминалистиката. В рамките на изпълнен съвместен проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм,  експерти от България и Норвегия споделяха ценен опит и знания,  създавайки възможности за по-нататъшна съвместна работа и постигане на високо качество и капацитет на криминалистичните изследвания. Пет криминалистични лаборатории  в областните дирекции в Пловдив, Бургас, Варна,  Плевен и в СДВР вече разполагат със съвременно оборудване за извършване на специализирани изследвания и анализи. Новата апаратура дава възможност за изследване на наркотични вещества, цифрови веществени доказателства, анализ на документална автентичност и прецизно проявяване на пръстови отпечатъци. Проведени са специализирани обучения за експерт-криминалисти, представен е опита на Норвегия в областта.

Прилагането на съвременни методи, обмена на знания и опит между експертите на двете страни в областта на правоприлагането имат своя съществен принос за противодействие на организираната престъпност.