Семинари на полицейски служители за по-ефикасна работа в мултиетническа среда

05-09-2023 10:06

„Баща ми беше каруцар, майка ми – работничка, бяхме 7 деца. Всички бяхме неграмотни. До 5-ти клас не знаех да чета и да пиша“, споделя докторът по философия Асен Колев. „Много ми помогна учителката ми Гергина Петкова, за да завърша средно образование. След това – моите съученици, докато учих в Търговската гимназия. Имаше едно момиче, Станка, носеше ми закуска, защото знаеше, че не съм ял. После завърших Академията за обществени науки и защитих дисертация в БАН, а вече имах две деца. Каква е рецептата ли? Много труд и голям късмет, че съм срещнал добри хора по пътя си.“

Като представител на ромската общност Асен Колев отлично познава етнопсихологическите особености, които могат да предизвикат конфликти в обществото. „Сигурността и стабилността на държавата ни трябва да бъде над емоциите, личните амбиции или определени интереси. Не трябва да допускаме сблъсъци на етническа или религиозна основа, защото последствията могат да бъдат много тежки“, признава той. Асен Колев е от лекторите на семинарите с полицейски служители, които работят на терен с ромски общности. Сесиите се организират от Академията на МВР и са по проекта „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. 

Според Асен Колев трябва сериозно да се работи и с по-активната част от малцинствените групи, за да могат да въздействат на останалите представители на общността. „Те трябва да знаят, че освен права, имат и задължения, и че законите трябва да се спазват от всички.“ Той е убеден, че  общините, гражданските организации и фондациите също трябва да работят за възпитанието и разрешаване на проблемни въпроси. Добре свършената превантивна работа е ключова за предотвратяването на конфликти, свежда до минимум напрежението на етническа или религиозна основа и дава резултати за противодействие на престъпността.