Ремонтирани приемни, обучения и приобщаващи събития за подобряване на диалога между полицията и ромските общности

11-04-2024 14:20
  • 240 обучени полицаи, които ефективно да работят с ромските общности.
  • 20 ремонтирани и оборудвани приемни в ромските квартали в София, Бургас, Варна, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Видин, Монтана, Сливен и Ямбол. Обновените помещения вече създадат по-добри условия за работа и са място, където общността получава съдействие и професионална помощ от представителите на полицията.
  • Наръчник, създаден да бъде в помощ на полицейските служители, който отчита етническите и религиозни особености на ромите.
  • Приобщаващи събития: организиране на спортни инициативи с участие на деца и родители и конкурс за есе на тема: „Не“ на различията! „Да“ на толерантността и интеграцията“.

Постигнатите резултати са по проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от Главна дирекция "Национална полиция“- МВР. Целта е повишаване на професионалните умения на полицейските служители на терен, подобряване на комуникацията с ромските общности, ранно разпознаване на признаците на радикализация и предприемането на подходящи превантивни мерки.

В рамките на проекта е изработено и видео, което можете да видите тук