Разговорник с рядко срещани езици за работа с бежанци

04-04-2023 11:22

„Виждали сме хора, който идват с две различни обувки и такива, които носят джапанки в снега. В такива моменти си казвам – аз имам обувки! Една от причините да обичам работата си е, че ме приземява, кара ме да ценя нещата, които приемаме за даденост“, споделя Виктория Пенева. Заедно с Кирил Петрунов работят с бежанци в Регистрационно-приемателния център в кв. Военна рампа. Предизвикателство в работата им е огромният й обем, свързан с нарасналия брой на лицата, търсещи международна закрила. За общуването с тях е създаден разговорник с рядко срещани езици като дари, персийски, кюрдски, пащу, урду и арабски. Разговорникът е част от проекта „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“ на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.  

Партньори по проекта са Главна дирекция „Гранична полиция“, дирекция „Миграция“, Националното бюро за правна помощ и Националната полицейска служба по имиграция на Норвегия. Предвиждат се обучения, които да повишат квалификацията, наръчник на правна тематика, свързана с убежището и миграцията, както и видеоклипове с информационна насоченост.