Първа работна среща по програма "Вътрешни работи" от Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г.

03-09-2018 09:00

На 10 февруари 2017 г. в Министерство на вътрешните работи беше проведена първа работна среща във връзка със стартирането на подготовката на програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм (2014 – 2021 г.). В срещата взеха участие представители на Офиса на финансовия механизъм, Посолство на Кралство Норвегия за Румъния, България и Молдова, Норвежко министерство на външните работи, Национално министерство на правосъдието на Норвегия, Дирекция на национална полиция на Норвегия, Норвежка дирекция за имиграция, Съвет на Европа, Национално координационно звено към Министерски съвет на България, Министерство на вътрешните работи на България и Министерство на правосъдието на България.
По време на срещата бяха обсъдени етапите и сроковете за подготовка на програма, включително за провеждане на консултации със заинтересовани страни, финализиране на Програмната концепция, определяне на законовата рамка и създаване на Комитет за сътрудничество.
С тази среща официално бе стартиран процесът на подготовка на идейна концепция по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.