Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

10-01-2020 11:45

На 10.01.2020 г., в сградата на Министерството на вътрешните работи, ул. „Шести септември“ № 29, дирекция „Международни проекти“ - МВР проведе информационен ден за представители на Държавна агенция „Национална сигурност“. Събитието е във връзка с публикувана  покана за предоставяне на проектни предположения по предварително дефиниран проект  № 8 „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления”.

Целта на информационния ден беше кандидатът по проекта бъде запознат с условията на публикуваната покана и процедурата за кандидатстване, както и да бъде предоставена възможност да бъдат дискутирани въпроси, възникнали при подготовката на проектно предложение.

Поканата се публикува на интернет страниците на дирекция "Международни проекти“ – МВР : http://www.mvr.bg/dmp и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. - https://www.eeagrants.bg/ .