Покана за набиране на инициативи по фонда за двустранни отношения

09-08-2023 16:19

На 9 август 2023 г., Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 публикува обява за финансиране на инициативи по фонда за двустранни отношения“. Инициативите са предварително одобрени от Комитета за сътрудничество на Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021

Целите на инициативите са засилване на сътрудничеството и подобряване на взаимните отношения между Република България и Кралство Норвегия. Отношенията между България и Норвегия ще бъдат укрепени и чрез осъществяване на дейности, насочените към повишаване на стратегическото сътрудничество, обем на знания между организации в България и Норвегия, както и чрез съвместни инициативи извън основната програма.

Крайният срок за  подаване на проектни инициативи е 14.08.2023 г.

Насоките за кандидатстване и свързаните с тях документи (на английски език и български език) са публикувани на www.eeagrants.bg и www.eeagrants.bg