Покана за участие в информационен ден по процедура за подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията

06-07-2022 14:32

На 14 юли 2022 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“  - МВР ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. Ще бъде представена информация за процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“ по програма „Вътрешни работи“ на  Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Публикуваният пакет на пълната документация по посочената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм може да бъде намерен в раздел дейности /Норвежки финансов механизъм 2014-2021/ Покани за кандидатстване - на интернет страницата на дирекция „Международни проекти“ - МВР, както и на следния интернет адрес в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e0adeb39-eaa5-472e-af29-a9f308c1758d

Информационният ден ще се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.

Сесията за достъп до събитието ще бъде активна в 9:45  часа на 14 юли 2022 г. За да се присъедините към видеоконференцията, следва да последвате посочения линк:

https://dmp.webex.com/join/ipd

Повече информация за използването на платформата WEBEX, може да намерите на следния интернет адрес:

https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings#Get-Started

Платформата WEBEX може да се използва както на компютър, така и на таблет.

Очакваме ви!

Дирекция „Международни проекти“ - МВР