"Подкрепа за бъдеще" за децата бежанци

29-04-2022 11:41

Проект „Подкрепа за бъдеще“ оказва подкрепа на най-уязвимите сред търсещите международна закрила в Република България – непридружените деца бежанци. Проектът е на стойност близо 1 740 000 лв. и се финансира в рамките на програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм. Проектът се изпълнява от сдружение Каритас София в партньорство със Съвета на жените бежанки в България и е с продължителност 24 месеца.

На 31.03.2022г. беше проведено откриващото събитие по проекта, в което се включиха представители на двете организации, партньорски организации, представители на институции, журналисти и доброволци.

Проектът допринася за подобряване на условията и националния капацитет за прием на търсещи международна закрила, с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни. 

Основна задача на проекта е осигуряване на право на детство, достоен и сигурен живот, гарантиране на основни човешки права на най-уязвимите групи бежанци. Проектът предвижда предоставянето на социална и психологическа подкрепа, съдействие за достъп до услуги,  дейности за детско развитие и неформално образование, кариерно ориентиране и личностно развитие, активно участие и културна ориентация, рекреативни занимания, спорт и екскурзии, работилници за изграждане и прилагане на умения и други услуги за подкрепа. В рамките на проекта ще се  провежда работа с родители за подкрепа и мотивация за включване на децата бежанци в българската образователна система.

Повече информация за проекта и неговите дейности може да намерите тук За проекта | Каритас София (caritas-sofia.org) и тук https://www.facebook.com/CaritasSofiaBG/