Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област "Вътрешни работи" бе проведена на 28-29 септември 2022 г. в София

30-09-2022 10:10

Министерството на вътрешните работи на България, в качеството си на Програмен оператор на Програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., беше домакин на среща между Програмните оператори (ПО) на България, Румъния и Гърция, насочена към укрепване на сътрудничеството и обмяна на опит и добри практики.
Срещата се проведе в София в периода 28-29 септември 2022 г. В първия ден на срещата участваха представители на Агенцията за управление на програми за европейско развитие и развитие на Гърция, Дирекция „Международни проекти“ към Министерство на вътрешните работи на България и Бюрото за външно финансиране към Министерство на вътрешните работи на Румъния, както и представители на Норвежката дирекция по имиграция (UDI), Норвежкото министерство на правосъдието и обществената сигурност и Националните координационни звена на България и Гърция. Участниците обсъдиха теми, свързани с подготовката и изпълнението на програмите в страните бенефициенти, и обмениха мнения относно възможни действия, които биха могли да улеснят ефективното изпълнение на програмите, особено в светлината на настоящата икономическа криза и войната в Украйна. Програмните оператори също така споделиха вижданията си за възможностите за бъдещи проекти в областта на убежището и миграцията (Програмна област 18), както и в областта на корекционните услуги и предварителното задържане (Програмна област 19) и международното полицейско сътрудничество и борбата с престъпността (Програмна област 20).
С оглед установяване на бъдещи съвместни дейности, насочени към укрепване на сътрудничеството, обмена на опит и най-добри практики в тези области, вторият ден от срещата беше посветен на подробни презентации и обмен на най-добри практики между бенефициентите от Гърция и България. Към Програмните оператори, Националните координационни звена и Програмните партньори от страна на донора се присъединиха представители на Гръцката полиция, Генералния секретариат за политика за борба с престъпността на Гърция, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи на България, Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към Министерството на вътрешните работи на България, Министерството на правосъдието на България и Мисията на Международната организация по миграция в България. Бяха осъществени посещения на място в Главна дирекция „Национална полиция“ на България и Столичната дирекция на вътрешните работи, за да бъде представен опитът им в изпълнението на проекти, финансирани от Норвежкия финансов механизъм. ГДНП сподели опита си в три текущи проекта в областта на борбата с домашното насилие и насилието, основано на пола, съхранение на веществени доказателства и подобряване на диалога между полицията и ромското общество. Участниците се запознаха с доставеното по линия на НФМ криминалистично оборудване в СДВР.
Тази международна дейност, подкрепена от Фонда за двустранни отношения по Програма „Вътрешни работи“, служи като основа за създаването на форум на Програмните оператори между България, Румъния и Гърция за укрепване на сътрудничеството между страните за изграждане на капацитет и най-добри практики в съответните проблемни области. Участниците постигнаха съгласие, че форумът на програмните оператори ще се проведе в Гърция в края на 2022 г. или началото на 2023 г.