Откриваща конференция на дирекция "Вътрешна сигурност" - МВР по проект "Превенция и противодействие на корупцията", изпълняван в рамките на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

11-08-2021 14:53

На 10 август 2021 г. дирекция „Вътрешна сигурност проведе конференция за представяне на проект  „Превенция и противодействие на корупцията“.  Проектът е финансиран със средства от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. и се изпълнява от дирекция „Вътрешна сигурност“ в партньорство с Главна дирекция „Национална полиция“.

Конференцията беше открита от директора на дирекция „Вътрешна сигурност“  - старши комисар Георги Георгиев, който запозна аудиторията с основната цел на проекта, а именно - повишаване на административния капацитет на служителите от дирекция „Вътрешна сигурност“ по линия на превенция и противодействие на корупцията сред полицейските служители.

Официален гост на събитието бе заместник-главният секретар на МВР - главен комисар Стоян Темелакиев, който даде висока оценка на приноса на Норвежкия финансов механизъм и оцени проекта като значим не само за Министерството на вътрешните работи, но и за обществото, като цяло.

Заместник-директорът на ГДНП - старши комисар Стойно Цветков подчерта, че противодействието на корупцията е приоритет в работата на МВР, а изпълнението на проекта ще доведе до прилагане на нови, адекватни на времето знания и професионалните умения за борба с корупцията.

Ръководителят на проекта – г-жа Светлана Огнянова, представи целите, дейностите и етапите на развитие, както и очакваните резултати. Срокът за изпълнение на заложените дейности е 36 месеца - от 17.01.2020 г. до 17.01.2023 г., като бюджетът е на стойност 3 781 323,99 лв.

Допълнителна информация за проекта е достъпна на следния линк.