Онлайн събитие за представяне на проект за разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР

05-02-2021 16:15

На 4.02.2021 г. се проведе онлайн конференция за представяне на проект „Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”, финансиран по Норвежки финансов механизъм в рамките на Програма „Вътрешни работи“. Събитието беше организирано от бенефициента по проекта дирекция „Информационни и комуникационни системи“-МВР
Проектът има за цел да осигури по-добро покритие на цифрова радиокомуникационна система по ТЕТРА стандарт на българо-гръцката граница и по-специално в района на област Благоевград (градовете Банско и Гоце Делчев) и област Смолян (град Доспат). Закупеното оборудване ще осигури разширение на радио покритието, както и увеличение на трафичните канали за гласова комуникация в посочените райони.
Финансирането от страна на Норвежки финансов механизъм допринася за разширяване на обхвата на интегрираната цифрова радио-комуникационна система на МВР, което ще доведе до подобряване на възможностите за комуникация и координация на силите и средствата на българските правоприлагащите органи, подобряване на обмена и защита на информацията.
Стойността на проекта е 2 738 120 лв. или 1 400 000 евро, като срокът за изпълнение е 24 месеца до м. октомври 2021 г.

Повече информация можете да намерите на страницата на проекта.