Онлайн събитие за представяне на проект за повишаване капацитета на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност

12-04-2021 15:31

На 07.04.2021 г. се проведе онлайн конференция за представяне на проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност”, финансиран по Норвежки финансов механизъм в рамките на Програма „Вътрешни работи“. Събитието беше организирано от бенефициента по проекта Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“-МВР. Участие в конференцията взеха партньорите по проекта Националната служба за разследване на престъпления (KRIPOS) към Дирекция “Национална полиция“ на Норвегия и Областна полиция на Осло, както и представители на Европол, Дирекция „Централно координационно звено“ към МС и на дирекция „Международни проекти“ – МВР.

Проектът е насочен към укрепване на националните способности за борба с транснационалната и организираната престъпност и ще подобри сътрудничеството с Националната служба за разследване на престъпления (KRIPOS) към Дирекция “Национална полиция“ на Норвегия и международни организации като Интерпол, Европол и други чуждестранни правоприлагащи организации.

Стойността на проекта е 7 823 200 лв. или 4 000 000 евро, като срокът за изпълнение е 48 месеца до м. февруари 2024 г.

Повече информация можете да намерите на страницата на проекта.