Министерството на вътрешните работи стартира изпълнението на новия програмен период по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

20-11-2018 10:00

На 29 ноември 2018 г. в София в присъствието на заместник-министъра на вътрешните работи г-н Милко Бернер и посланика на Кралство Норвегия, акредитиран за Република България, г-жа Лиз Николин Клевен Гревстад ще бъде отбелязано официалното откриване на програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
Със събитието на практика се поставя началото на новия програмен период за български проекти в областта на вътрешните работи, финансирани от финансовия механизъм. Програмата е с общ бюджет над 25 млн. евро и ще финансира проекти в приоритетните сектори убежище и миграция, предотвратяване и борба с престъпността, противодействие на корупцията и икономическата престъпност.
Събитието ще се проведе от 11:00 ч. в „Оборище 5 – галерия и зала“ в София.

Допълнителна информация:
На 9 декември 2016 г. в гр. София беше подписан Меморандумът за разбирателство за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021  г. С меморандума Министерството на вътрешните работи е определено за Програмен оператор на програма „Вътрешни работи“, по която размерът на безвъзмездната финансова помощ от Норвегия за следващия 7-годишен период е 21 500 000 евро, а на националното съфинансиране – 3 794 118 евро. Програма „Вътрешни работи“ ще финансира мерки в три програмни области: „Международно полицейско сътрудничество и борба с престъпността“, „Убежище и миграция“ и „Добро управление, подлежащи на отчетност институции и борба с престъпността“. Програмата ще се управлява от МВР на България в партньорство с Норвежката дирекция полиция (POD), Норвежкото министерство на правосъдието, Норвежката дирекция по миграция (UDI) и Съвета на Европа.

Предстоящи Събития