Обучения на полицейски служители и мерки срещу домашното насилие

03-04-2024 15:56

Домашното насилие и насилието, основано на пола са сред най-често срещаните престъпления в световен мащаб. С цел противодействие на тези прояви Главна дирекция „Национална полиция“ е внедрила от началото на годината алгоритъм за оценка на риска с приложени протоколи, на чиято основа се предприемат конкретни мерки, за да се гарантира защита на жертвите от насилие. Професионално обучение са преминали 830 полицейски служители. Резултатите бяха отчетни на заключителната конференция по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

Разработена е и автоматизирана информационна система, в която ще се въвежда, съхранява и обобщава специализираната информация. Централизацията на данните ще даде възможност за извършване на бързи справки, адекватна преценка и предприемане на спешни действия от страна на полицейските служители при сигнал за домашно насилие и насилие, основано на пола.