Обучение за разследвания и проследяване на активи от престъпна дейност

14-03-2024 16:50

40 служители от Kомисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и международни представители участваха в специализирано обучение за укрепването на капацитета на българските власти по отношение на управляването и възстановяването на обезпечените активи. Обучението е част от проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Основните му цели са провеждане на ефективни антикорупционни разследвания, проследяване на активи от престъпна дейност, трансгранично сътрудничество и обмяна на опит с партньорски служби за осъществяване на изземвания в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване.