Експерти от норвежката Националната служба за разследване проведоха обучения за експерти от Националния институт по криминалистика

19-09-2022 11:41

От 13.09.2022 г. до 15.09.2022 г. в Националния институт по криминалистика, норвежки експерти проведоха обучения на тема „Изследване на почерк“ и „Изследване на документи“. Обученията са в рамките на проект „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Националния институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК) и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории“, финансиран от програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

От Националната служба за разследване на Норвегия (Крипос) присъстваха координаторът на проекта г-н Андерс Хогсет и експертът по документни изследвания г-н Хокон Шонсби.

По време на обучението експертите от норвежка и българска страна имаха възможност да споделят своя опит и знания в областта на техническото и графическото изследване на документи. Бяха дискутирани случаи в техническите и графическите изследвания от страна на норвежците – идентификация на мастиленоструени принтери,  класификация и изследване на хартии, и от графическа гледна точка, гостите представиха един случай с текстове, съдържащи заплахи, а от българска страна беше представена презентация обхващаща защитени документи, и по-конкретно изследване на евро банкнота и свидетелство за регистрация, а от графическа, бяха разгледани случаи на антидатирани документи, имитация на подпис, както и изследване на графически текстове изпълнени със спрей върху фасади на сгради. Експертите успяха да сравнят начина си на извършване на техническите и графическите изследвания, да открият съвпадения и различия, като в по-голямата си част съвпадаха начините на работа.

От норвежка страна беше представена и презентация, свързана с таз годишния междулабораторен тест по техническо изследване на документите и подробно обсъден.