Ново оборудване, обновени помещения, обучения и информационна система за ефективно събиране и съхранение на веществени доказателства

30-04-2024 14:18

Ново криминалистично оборудване за 10 Областни дирекции на Главна дирекция „Национална полиция“ е доставено по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Експерт-криминалистите вече разполагат с полеви тестове за наркотични вещества, криминалистични куфари за изземане на следи и веществени доказателства, както и 3D-скенери, който помагат за разкриването на престъпления.

В рамките на проекта „Подобряване на капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство“ са обучени 410 служители. Лектори на семинарите са били представители на австрийската полиция и водещи български криминалисти.

Обновени и оборудвани са помещения за съхраняване на веществени доказателства по европейски стандарти в СДВР и Областните дирекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Стара Загора, София и Хасково.

Разработена е и автоматизирана информационна система за регистриране и проследяване на веществени доказателства.

Резултатите бяха обявени на заключителното събитие по проекта.