Ново мобилно приложение за сигнали срещу МВР служители

02-06-2023 14:11

Ново мобилно приложение за сигнали срещу служители на МВР дава възможност бързо, лесно и сигурно да съобщите за нарушение, нередност или корупция. То надгражда съществуващите канали за подаване на сигнали – на страницата на Вътрешното министерство: www.mvr.bg/nocorr и на тел. +359 2 982 2222.

С мобилното приложение можете да прикачвате аудио и видео файлове, както и да си осигурите бърз достъп до страницата и телефонната линия. Апликацията е наречена „Сигнали за корупция – МВР“ и е разработена по проект „Превенция и противодействие на корупцията“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.  Мобилното приложение отговаря и на европейската директива за защита на самоличността на подалите сигнали за нарушения.

От началото на годината, в дирекция „Вътрешна сигурност“,  са подадени около 400 сигнала срещу служители на МВР. Всеки от тях се анализира и проверява.