Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

09-06-2022 10:35

На 07.06.2022 г. и 08.06.2022 г. в Националния институт по криминалистика (НИК) се проведе обучение, водено от експерти на Националната служба за разследване на Норвегия (Крипос) на тема „Изследване на следи от изстрел“.  По време на обучението експертите от норвежка и българска страна имаха възможност да споделят своя опит и знания в областта на изследването на следи от изстрел. Бяха дискутирани случаи с употребата на non tox муниции, които са от особен интерес и за двете страни. Бяха обхванати и други теми, които представляват особено предизвикателство за експертите. Експертите успяха да сравнят начина си на извършване на изследването на следи от изстрел, да открият приликите и разликите в извършването му, както и да съпоставят начина на оформяне на една експертиза и на защитата й в съда. Обърнато бе внимание и на пътя на един експерт от обучаващ се към изготвящ и защитаващ експертизи. В следствие на обучението, норвежките партньори показаха техните методики за извършване на изследването, както и протокола и плана за валидирането му, тъй като методът за извършване на изследването на следи от изстрел е акредитиран в Крипос, което пък ще помогне на българската страна да предприеме стъпки за акредитирането му и в България.

Дейността се изпълнява по проект „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Националния институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК-МВР) и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории“, финансиран от програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Финансовият механизъм представлява приноса на Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.