Над 4000 бежанци са получили подкрепа по проект на Каритас София и Съвета на жените бежанки в България

14-03-2024 14:50

Как се чувства едно дете пропътувало хиляди километри и стигнало до държава, където всичко е различно? Не разбира езика, средата, обичаите. Само е, няма ги родителите му, приятелите и познатите, има само себе си и трябва да се справи някак си. Поело е по този път, защото в страната му има война, няма какво да губи, не е ходило на училище и най-лошото е, че дори на собствения си език трудно пише.

Над 1000 непридружени деца и повече от 3000 възрастни са били подпомогнати със социални, здравни и образователни услуги по проекта „Подкрепа за бъдеще“, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от Каритас София в партньорство със Съвета на жените бежанки в България.

По време на заключителното събитие представители на Програмния оператор дирекция „Международни проекти“, МВР поздравиха бенефициентите за положените усилия и постигането на резултати при изпълнението на проекта. 

Акцентът в него са непридружените малолетни и непълнолетни деца бежанци, които са сред най-уязвимите, търсещите международна закрила.  Работата с тях цели да подпомогне детското им развитие, както и възможностите за изграждане на умения за кариерно ориентиране и социална адаптация.