Над 1800 полицаи и курсанти са преминали специално обучение за работа в мултиетническа среда и с ромските общности

16-06-2023 10:31

"Когато проявяваш търпение и добро отношение получаваш същото и това не важи само за работата с ромите. Трябва да изградим зона на доверие - човек да се чувства сигурен да сподели и да е уверен, че ние ще му помогнем", споделят Яна Велева и Калина Великова, които са IV курс в Академията на МВР. Те са от над 1800-те служители и курсанти, преминали специално обучение за работа в мултиетническа среда, включително в ромските общности. Най-голямото предизвикателство, според тях е, че голяма част от ромите не могат да четат и пишат, затова е нужно по-дълго и спокойно да им се обяснява. Вярват, че ако се създаде атмосфера, в която ромите се чувстват добре, ще сътрудничат, което ще улесни дейностите им и ще доведе до положителни резултати. Момичетата са убедени, че наученото ще им помага в бъдещата им работа – двете искат да станат разследващи полицаи. Обученията са част от проекта „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм.