Информационен ден по Програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 беше проведен на 14.07.2021 г.

15-07-2021 13:11

На 14.07.2021 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“– МВР проведе информационен за потенциални кандидати по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021г. Беше представена информация за Процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.003 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица”, част от програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

Участие взеха представители на дирекция „Централно координационно звено“ при Министерския съвет, посолството Кралство Норвегия в Букурещ, Мисията на международната организация в България, „Каритас България“, Съветът на жените бежанки в България и др.

Бяха представени допустимите дейности, индикаторите и резултатите, съгласно Обявата по процедурата, както и допълнителна информация с цел предотвратяване на често допускани грешки при попълване на формуляра за кандидатстване.

Информационният ден се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX