МОМ откри работата по нов проект, свързан с ромските общности в България

01-06-2021 17:09

На 20 май 2021 г. се проведе онлайн конференция, с която се откри работата по проект „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран по Норвежки финансов механизъм в рамките на Програма „Вътрешни работи“. Проектът се изпълнява от Мисията на Международната организация по миграция в България. В рамките на събитието бяха представени основните дейности по проекта. Проектът цели подпомагане на ромското население в България. Гражданите от тази група на българското общество ще получат информация за правата и задълженията, свързани с тяхната законна миграция в страните от ЕС / ЕИП и ще повишат знанията си по теми, свързани с убежище и миграция като трафик на хора, продажба на фалшиви регистрации на адреси, трудова експлоатация и други свързани предизвикателства, относими към миграцията към ЕС / ЕИП, които поставят ромското население в уязвимо положение и с повишена опасност от злоупотреби.

В онлайн конференцията взеха участие различни НПО и държавни институции в България, сред които представители на Програмния оператор дирекция „Международни проекти“ - МВР, Българския червен кръст, Държавна агенция за закрила на детето, Централно координационно звено към Министерския съвет, Националната комисия за борба с трафика на хора, Българска платформа за международно развитие, Национална мрежа на здравните медиатори, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ и др., както и от донора - Норвежкия финансов механизъм.

Събитието беше открито от г-н Радослав Стаменков, ръководител на Мисията на МОМ в България. Участниците се запознаха с екипа от партньори на МОМ в лицето на Консорциум „БАСП-НМЗМ-ФЗПМ“. Бяха представени в подробности етапите на проекта и информация за методологията и теренната работа по изработването на сравнителния анализ-оценка на информационните потребности на ромските общности.

След края на презентацията на проекта се проведе дискусия, в която участие взеха и представители на Главна дирекция „Национална Полиция“ и на Агенцията за социално подпомагане.

Документ Описание Файл
Презентация Свалете Файла