Мобилно приложение и обучения за противодействие на корупцията

19-04-2024 15:48

В заключителното събитие по проект „Превенция и противодействие на корупцията“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР в партньорство с ГД „Национална полиция“ представиха постигнатите резултати:

Мобилно приложение за сигнали срещу служители на МВР, което дава възможност бързо, лесно и сигурно да съобщите за нарушение, нередност или корупция. Можете да прикачвате аудио и видео файлове, както и да си осигурите бърз достъп до страницата: www.mvr.bg/nocorr и телефонната линия +359 2 982 2222. Апликацията е наречена „Сигнали за корупция – МВР“ и отговаря  на европейската директива за защита на самоличността на подалите сигнали за нарушения. За да се популяризира приложението е направена мащабна информационна кампания в цялата страна – със специално организирани събития в София, Пловдив, Благоевград и Стара Загора, поставяне на билбордове на ключови места, както и изработване на видео, което в момента може да се види по екраните в станциите на метрото.

Видеото можете да видите тук: https://youtu.be/jOBg89o4A48?si=zkqIShs7iTMvxgcN

Проведени са 24 обучителни семинара, в които са участвали 150-те служители на дирекцията. Обменени са добри практики, професионален опит и експертен потенциал с партньорски служби, специалисти и лектори от Румъния, Великобритания, Франция, Испания и Италия.

Доставен е специализиран хардуер, компютърни конфигурации и съответния софтуер, чрез които е надграден оперативния капацитет за извършването на криминалистични анализи и обработка на голям обем от данни.