Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията

16-05-2022 11:23

На 12 и 14 април 2022 г. екип на МОМ посети селищата Лесура и Краводер (Община Криводол), където се наблюдава значително присъствие на представители на ромската общност. Нивото на безработица в региона е високо. Със съдействието на представители на Дирекция „Бюро по труда–Криводол“ и на трудовия медиатор Николай Георгиев беше организирана среща със хора, търсещи работа у нас и в чужбина.

На проведените информационни сесии и индивидуални беседи бяха разисквани теми като рискове от трафик и каналджийство, трудова и сексуална експлоатация, права и задължения на мигрантите в ЕС, институции, осигуряващи съдействие и др.

Тази дейност се осъществи по проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.