Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм

27-04-2021 10:14

На 26.04.2021 г., във връзка с публикувана покана по предварително дефиниран проект № 8 „Развиване на сътрудничеството в Шенгенското пространство“  по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 дирекция „Международни проекти“ – МВР проведе информационен ден за конкретния бенефициент Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.

Предварително дефинираният проект има за цел да подпомогне сътрудничеството в Шенгенското пространство. Проектът ще подобри двустранното сътрудничество с Румъния и Гърция в областта на управлението на границите и ще улесни въвеждането на компенсиращи мерки, свързани с отпадането на граничния контрол след присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. 

Целта на информационния ден беше конкретният бенефициент по проекта да бъде запознат с условията на публикувана покана и процедурата за кандидатстване, както и да бъде предоставена възможност да бъдат дискутирани въпроси, възникнали при подготовката на проектното предложение.

Информационният ден се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.

Покана е публикувана на интернет страниците на дирекция „Международни проекти“ - МВР: www.mvr.bg/dmp и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. - https://www.eeagrants.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://umis2020.government.bg.