Информационен ден на 21.05.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021

21-05-2019 15:30

На 21.05.2019 г., във връзка с публикувани  покани за предоставяне на предварително дефинирани проекти по програма „Вътрешни работи“ по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., в заседателната зала в сградата на Министерство на вътрешните работи - ул. „Шести септември“ №29, дирекция „Международни проекти“ - МВР проведе информационни дни за организациите, предварително дефинирани бенефициенти по проектите: ПДП 4 “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР” – Дирекция „Комуникационни и информационни системи“, ПДП 5 “Подобряване на международното полицейско сътрудничество и превенция на международните престъпни дейности“ – Международно оперативно сътрудничество, ПДП 6 “Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство“ - ГД „Национална полиция“, ПДП 7 “Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК)  и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории” - Научноизследователски институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК) и Национална служба за криминално разследване на Кралство Норвегия – партньор и ПДП 8 „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“ - Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС).

Целта на информационният ден беше кандидатите по проектите да бъдат запознати с условията на публикуваните покани и процедурите за кандидатстване, както и да бъде предоставена възможност да бъдат дискутирани въпроси възникнали при подготовката на проектни предложения.

Поканите са публикувани на интернет страниците на дирекция „Международни проекти“ - МВР: www.mvr.bg/dmp и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. - https://www.eeagrants.bg/, както и в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://umis2020.government.bg