Информационен ден на 14.07.2021 г. по Програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

09-07-2021 17:18

На 14 юли 2021 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“  - МВР ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021г. Ще бъде представена информация за Процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.003 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица”, част от програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

Публикуваният пакет на пълната документация по посочената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм може да бъде намерен в раздел дейности /Норвежки финансов механизъм 2014-2021/ Покани за кандидатстване - на интернет страницата на дирекция „Международни проекти“ - МВР, както и на следния интернет адрес в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/612d6212-5734-454e-852f-eee5548b5a05

Информационният ден ще се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.

Сесията за достъп до събитието ще бъде активна в 9:45  часа на 14 юли 2021 г. За да се присъедините към видеоконференцията, следва да последвате посочения линк:

https://dmp.webex.com/join/ipd

Повече информация за използването на платформата WEBEX, може да намерите на следния интернет адрес:

https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings#Get-Started 

Платформата WEBEX може да се използва както на компютър, така и на таблет.

Очакваме ви!

Дирекция „Международни проекти“ - МВР