Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

07-10-2019 10:36

 На 04.10.2019 г., в сградата на Министерството на вътрешните работи, ул. „Шести септември“ № 29, дирекция „Международни проекти“ - МВР проведе информационен ден за представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Събитието е във връзка с публикувана  покана за предоставяне на проектни предположения по предварително дефиниран проект  № 3 „Повишаване на капацитета на ГДБОП за постигане на по-висока ефективност на борбата с организираната и  трансгранична престъпност”.

Целта на информационния ден беше кандидатът по проекта бъде запознат с условията на публикуваната покана и процедурата за кандидатстване, както и да бъде предоставена възможност да бъдат дискутирани въпроси, възникнали при подготовката на проектно предложение.

Поканата се публикува на интернет страниците на дирекция „Международни проекти“ – МВР : http://www.mvr.bg/dmp и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. - https://www.eeagrants.bg/ .