Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

12-03-2020 08:37

На 12.03.2020 г., в сградата на Министерството на вътрешните работи, ул. „Шести септември“ № 29, дирекция „Международни проекти“ - МВР проведе информационен ден във връзка с публикувана  покана за предоставяне на проектни предположения по предварително дефиниран проект №2 „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“. На събитието присъстваха  представители на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, дирекция „Миграция“–МВР и Главна дирекция „Гранична полиция“–МВР.

Целта на информационния ден беше партньорите по проекта да бъдат запознати с условията на публикуваната покана и процедурата за кандидатстване, както и да бъде предоставена възможност да бъдат дискутирани въпроси, възникнали при подготовката на проектно предложение.

Поканата е публикувана на интернет страниците на дирекция "Международни проекти“ – МВР : http://www.mvr.bg/dmp  и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. - https://www.eeagrants.bg/ .