Ефективни политики в областта на убежището и миграцията

12-04-2024 15:44

Как могат да се подобрят политиките в областта на убежището и миграцията и защо е важно да се обучават служителите, работещи в тази област?

Обобщени резултати бяха представени на заключителното събитие по проект „BRACE & PROTECT - Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила”, изпълняван от Фондация „Европейски институт“ и финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Проектът е с фокус върху уязвимите групи бежанци, предимно от Украйна.

„България е по-скоро транзитна дестинация за тях“, заяви Иво Желев, експерт-анализатор по проекта. От 180 хил. души, получили временна закрила на територията на страната ни, към настоящия момент пребивават 72 хил. души. Основен проблем е, че при пристигането им не са правени т. нар. социални интервюта, които да дадат пълна информация за техния социален и здравословен статус, образование, квалификация, финансови възможности, както и за статуса на децата, с които пътуват. Това би дало възможност да се подкрепят наистина нуждаещите се, както и да се насочат квалифицираните кадри към нуждите, които изпитва пазара ни на труда, отбеляза г-жа Любов Панайотова, директор на Фондация „Европейския институт“.

В рамките на проекта са обучени 260 представители на институции и организации, работещи в сферата на убежището и миграцията. Сред важните теми са били още трафика и експлоатацията на хора, като е насочено вниманието на обучаващите се да идентифицират и сигнализират за тези проблеми.

Юристът Иван Шаренков акцентира върху правен проблем относно статута на украинските бежанци. Те са приети в България на база на европейската директива за временна закрила, която се предоставя при военен конфликт и навлизане на големи групи от хора. Той оцени мярката като работеща, но само в краткосрочен план. Законодателството към момента не позволява при предоставена временна закрила да се кандидатства за международна. Доц. Иван Видолов допълни, че лицата със статут на временна закрила имат по-ограничен кръг от права. Той препоръча да се осигури достъп до висше образование на тези лица, което би било от полза както за украинските граждани, така и за България.