Достъп до правосъдие vs. насилие

22-06-2023 15:01

Казва, че трябва да държиш на традициите, на езика си, и да се гордееш с това. По-малките общности могат да бъдат много различни, но трябва да имат възможност за развитие. Ингеборг Ларсен е старши съветник в Парламента на саамите в Норвегия, дом на по-голяма част от този древен народ. Известни с отглеждането на елени и занаятчийските си умения в миналото, днес наследството на саамите е видимо от рап музиката и театралната сцена до авангардния дизайн и архитектурата. Образованието, Ингеборг определя като ключово. „Представители на моя народ са лекари, психолози и други специалисти, можеш да отидеш при тях и ще те разберат, не е нужно да обясняваш дълго за разбиранията и културата си“. Вече 20 години тя съчетава работата като юрист с каузата да помага за разрешаването на проблемите в общността, част от които е и домашното насилие. Огромен процент от жените споделят, че са били жертва на домашно насилие, справянето с него изисква комплексни действия, но започва с умението да ги предразположиш да говорят. Ингеборг Ларсен бе сред участниците в Международната конференция SYNERGY в рамките на проекта „Работим заедно за Европа без насилие: осигуряване на достъп на жени от ромски произход до правосъдие, за да отстояват правото си да бъдат свободни от насилие“ , финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Домакин на събитието бе фондация „Европейски институт“.