Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма "Вътрешни работи"

29-04-2022 15:31

Деветото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ се проведе онлайн на 5 април 2022 г. Представители на всички организации, определени за членове на комитета, участваха в срещата, а именно – Програмен оператор (Министерство на вътрешните работи), Национална дирекция на полицията на Норвегия, норвежко Министерство на правосъдието и обществената сигурност, Норвежка дирекция по имиграция и Съвет на Европа. Наблюдателите бяха представени от Националното координационно звено и Посолството на Кралство Норвегия в Румъния, акредитирано за България.

Беше представена подробна информация по подготвения Годишен доклад за изпълнение за 2021 г. –  изпълнението на проектите, финансовото изпълнение на програмата и процедурите за възлагане на обществени поръчки по проектите. Участниците обсъдиха и възможните последици за изпълнението на определени проекти от програмата във връзка с кризата в Украйна.

Участниците разгледаха и одобриха представени инициативи за двустранни  дейности в рамките на Фонда за двустранни отношения по програма „Вътрешни работи“, предложени от Норвежката дирекция по имиграция и Съвета на Европа.

Следващото заседание на Комитета за сътрудничество ще се проведе през есента на 2022 г.