Център в Ямбол осигурява грижи за уязвими групи бежанци

23-04-2024 12:25

Майки с деца и хора със специфични нужди от Украйна са настанени в Центъра за интегрирани услуги в Ямбол, който осигурява грижи за 11 бежанци. Условията са близки до домашните – има кухня, спални, дневна стая, обучителна зала, както и помещения за екипа, който обслужва Центъра. Предоставят се още здравни, психологически, социални и правни консултации. Реновирането и оборудването на сградата е по проект „На фокус - националния капацитет в областта на убежището и миграцията", финансиран от Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от Българския Червен кръст в партньорство с Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет и Сдружението „Евроклуб Жена“.