Алгоритъм и информационна система в помощ на полицейските служители срещу насилието

27-11-2023 10:18

25-ти ноември е Международен ден срещу насилието над жени. Данните на ООН показват, че всяка трета жена в света е била обект на физическо или сексуално насилие, а на всеки час 5 жени или момичета биват убивани от роднини. Насилието, основано на пола и домашното насилие са сред най-често срещаните престъпления в световен мащаб.  В противодействие на този тип прояви, от началото на следващата година у нас ще заработи алгоритъм за оценка на риска и информационна система в помощ на полицейските служители. Проектът „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола“ се финансира от Норвежкия финансов механизъм и се изпълнява от Главна дирекция „Национална полиция“.

Алгоритъмът ще унифицира дейността, както и последващите действия от страна на полицейските служители в цялата страна при сходни ситуации, свързани с домашно насилие и насилие, основано на полов признак, с оглед защита на пострадалите. Алгоритъмът се е наложил като надежден инструмент и се прилага в страни като Германия, Австрия, Португалия и Швеция.

Автоматизираната информационна система ще съхранява, обобщава и предоставя данни, което ще позволи бърза реакция, адекватна преценка и законосъобразни последващи действия от страна на полицейските служители при сигнал за домашно насилие и насилие, основано на пола.

Проектът предвижда и обучения на полицейски служители от цялата страна.