Активни проекти

#

ПРОЕКТ

БЕНЕФИЦИЕНТ

ПАРТНЬОР

БЮДЖЕТ

продължителност

(месеци)

1.       

Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Затвор Она

12 849 803 лв.

48

2.       

Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

- Университетски Колеж на Норвежката корекционна служба;

- Затвор Она;

- Преходно отделение Солхолмен.

34 344 374 лв.

50

3.       

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Пробационна служба Агдер

2 151 413 лв.

48

4.

Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие

Национален институт на правосъдието

Министерство на правосъдието

   488 957 лв.

48

5.

Повишаване на професионализма в съдебната система

Висш съдебен съвет

Норвежката съдебна администрация

2 591 474 лв.

48

6. Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със
специален фокус върху жени, деца и ромската общност
Национално бюро за правна помощ Норвежка съдебна администрация 1 466 872 лв. 36
7. Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на
професионалната общност
Национален институт на правосъдието Норвежка съдебна администрация 2 835 953 лв. 48
8. Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“  към Министерство на правосъдието Норвежки център за правата на човека 1 466 872 лв. 36