Активни проекти

#

ПРОЕКТ

БЕНЕФИЦИЕНТ

ПАРТНЬОР

БЮДЖЕТ

продължителност

(месеци)

1.       

Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Затвор Она

12 849 803 лв.

48

2.       

Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

- Университетски Колеж на Норвежката корекционна служба;

- Затвор Она;

- Преходно отделение Солхолмен.

34 344 374 лв.

50

3.       

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Пробационна служба Агдер

2 151 413 лв.

48

4.

Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие

Национален институт на правосъдието

Министерство на правосъдието

   488 957 лв.

48

5.

Повишаване на професионализма в съдебната система

Висш съдебен съвет

Норвежката съдебна администрация

2 591 474 лв.

48

6. Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със
специален фокус върху жени, деца и ромската общност
Национално бюро за правна помощ Норвежка съдебна администрация 1 466 872 лв. 36
7. Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на
професионалната общност
Национален институт на правосъдието Норвежка съдебна администрация 2 835 953 лв. 48