НИП организира електронно дистанционно обучение от 11 май до 14 юни 2021 г. на тема „Домашното насилие при фактически и юридически усложнения”

В периода 11 май – 14 юни 2021 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Домашното насилие при фактически и юридически усложнения” по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Обучението е разработено като надграждаща част на електронния обучителен курс “Наказателноправни аспекти на домашното насилие”, пилотно реализиран по проект на ОПДУ и интегриран в учебната програма на Института. Той адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на домашно насилие, с оглед последните изменения в НК и НПК и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти.

Целева аудитория на обучението са съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори, съдебни и прокурорски помощници от районно и окръжно ниво.

С предимство за участие се ползват завършилите курса „Наказателноправни аспекти на домашното насилие” или положилите успешно входящия тест към обучението. Максималният брой участници е 40.

Срок за заявяване на участие: до 30.04.2021 г.

Повече информация, можете да намерите тук: http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=0&newsID=1642