Националното бюро за правна помощ набира общностни медиатори по проект за подобряване на достъпа до правосъдие на уязвимите социални групи

Националното бюро за правна помощ публикува обявление за избор на ромски (общоностни) медиатори за областите Варна и Стара Загора в изпълнение на проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, който се финансира по програма „Правосъдие“ от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Кампанията предвижда избор на един експерт за всяка от изброените областите, които да съдейства между мобилните адвокати и уязвимите социални групи там в процеса по предоставяне на първична правна помощ и повишаване на информираността по отношение на защита на правата им.

Изискванията към кандидатите са публикувани на сайта на Националното бюро за правна помощ:

https://mjs.bg/home/index/e7b35776-bccf-4b16-9f43-e61c50aa599e .

Срокът за подаване на документи е до 17 часа на 12.02.2021 г.