Първите „зелени“ затвори у нас ще бъдат в Белене и в Плевен

25-01-2024 16:20

Първите стъпки за създаване на два пилотни „зелени“ затвора у нас са вече факт. Обсъждат се варианти лишените от свобода и персоналът от затворите в Белене и в Плевен да са първите, които ще бъдат обучени към придобиване на знания и умения в областта на „екологичната“ икономика.
Опитът идва от Норвегия, където Норвежката корекционна служба вече е интегрирала тези концепции в своите затвори в областта на селското стопанство, биоземеделието, здравословните продукти, използването на самоподдържащи се енергийни ресурси и създаването на здравословна затворническа среда.
Приключи работно посещение на норвежки и български експерти в Белене и в Плевен, в рамките на което са представени идейните намерения на екипите на двата избрани затвора за реализиране на „екологични“ решения. Разработен е и първият вариант на проектни дейности, индикатори и прогнозен бюджет. В работната среща участват служители на затвора Она, които отговарят за трудовата заетост на лишените от свобода, организиране на производствени дейности и работа с лица, изтърпяващи наказания в отделения с висока степен на сигурност. В срещата участва и Кристин Франклин, старши съветник в Дирекция на Норвежката корекционна служба. Българското участие е представено от старши комисар Павлин Камбуров, началник на затвора град Белене и заместник-началниците, старши комисар Стефан Стефанов, началник на затвора град Плевен и експерти, комисар Надя Радковска от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която е и ръководител на работната група и експерти от различни направления.
Следващата среща на работната група ще бъде в края на февруари в Норвегия, където българските участници ще се запознаят с норвежкия опит и ще бъде подписано споразумения за „побратимяване“ между затвора град Плевен и затвора град Белене със затвора Она, Норвегия.
Тази инициатива е възможна по линия на Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“, която е партньор по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонда за двустранни отношения на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 за „Разработване на концептуален проект за укрепване на двустранното сътрудничество между Норвежката корекционна служба и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ чрез създаване на два пилотни „зелени затвора“