Въвеждат нови програми за зависими лишени от свобода

02-02-2024 16:17

„Корекционната система в България вече направи първите стъпки в процеса на модернизация не само на битовите условия в затворите, но и в концепцията за третиране на лишените от свобода“. С тези думи заместник-министърът на правосъдието Георги Николов се обърна към 115 служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), на които връчи  сертификати за участие в обучения по прилагане на новоразработени програми за зависими лишени от свобода.

Социални работници и психолози преминаха през пет обучения по Програма „Проект на живота“ и Програма за зависими лишени от свобода. ГДИН ще започне тяхното тестване и прилагане във всички затвори, а в последствие и в новите преходните отделения (half way houses). Програмите за рехабилитация на правонарушители и професионалната роля на ментора са част от нова концептуална рамка за реинтеграция на задържаните лица. Те допълват съществуващите и прилаганите в затворите в България специализирани програми.

Фокус се поставя върху работата с уязвими лишени от свобода, които най-често са или зависими, или млади правонарушители и роми. Именно те имат най-голяма нужда от цялостна и непрекъсната подкрепа в затвора, в съответствие с индивидуалните им нужди, смятат авторите на пилотните програми.

Новите инструменти за социална реинтеграция стъпват на специално изготвен преди това „Анализ и оценка на нуждите на лишените от свобода“. Изводите в него сочат необходимост от разработване на специализирани интервенционни програми за борба със зависимостите, включително пристрастяването към хазарта и такива, насочени към младите правонарушители и роми. Анализът е показвал още, че зависимото поведение е особено предизвикателство в процеса на ресоциализация на лишените от свобода и е фактор за повторното влизане в затвора.

Програмите са резултат от съвместната работа на експерти от ГДИН, Норвежката Корекционна служба и Penal Reform International. Тяхното изготвяне е в рамките на проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“, който ГДИН изпълнява по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.