Министър Зарков инспектира килиите в зоните за повишена сигурност в затворите в Пловдив и в Пазарджик

19-09-2022 16:55

„Сигурността на гражданите често зависи от случващото се в местата за лишаване от свобода. България е страна с висока степен на рецидив, затова са важни както работата със затворниците, така и условията при които те излежават присъдите си, така че след като излязат от тук да вършат нови престъпления“, каза Зарков по време на обиколката си днес.

Тя е част от проверките на място, които правосъдният министър предприема от началото на мандата си, като целта е да се запознае с условията, при които търпят присъди затворниците и обвиняемите лица, както и условията на труд на надзорно-охранителния състав.

В Пловдив министър Зарков инспектира корпуса на затвора и затворническото общежитие от открит тип  „Хеброс“. Именно там, по линия на Норвежкия финансов механизъм (НФМ), се очаква да бъдат  реконструирани съществуващи сгради на територията на общежитието и така да се създадат съвременни условия за настаняване на осъдените лица. Предвижда се изграждането на санитарни възли в килиите, бани, кухненски и спомагателни помещения, спортни площадки, фитнес. Освен реконструкция на „Хеброс“, инвестиционният проект включва обособяване на преходно отделение (half way house) и подобряване на условията в корпуса на Пловдивския затвор. Към момента обществената поръчка е на етап избор на изпълнител, като срокът за това е края на месец септември.

В Пазарджик Крум Зарков посети Обучителния център, в който през тази учебна година ще бъдат ангажирани 28 затворници в образователния процес. Преди година, със средства по НФМ,  производственият цех в двора на затвора се превърна в модерно училище с осем класни стаи, физкултурен салон, компютърен кабинет. Центърът дава възможност и за преквалификация на служители от затворническата администрация. Министър Зарков разгледа още наскоро ремонтираните спални помещения в корпуса на затвора.

По същия проект се предвижда, както в Пловдив, така и в затворническите общежития „Самораново“ и „Строител“, (съответно към затворите в Бобов дол и Бургас), да бъдат обособени преходни отделения (half way house). Целта е да се въведе нова социално-интеграционна концепция за подготовка на лишените от свобода, която да ги адаптира в обществото след тяхното освобождаване. Другите обекти по този проект на НФМ, които са в процес на изпълнение, са нов арест и пробационна служба в Петрич, нов арест в Самораново и ново затворническо общежитие към затвора Враца.

По време на обиколките министър Зарков бе придружен от ресорния заместник-министър Мария Павлова, главния директор на ГДИН Ивайло Йорданов и комисар Нина Главчовска – началник на Областна служба „Изпълнение на наказанията“-София и ръководител на предефинирания проект на НФМ.