Посещение в най-големия затвор в Норвегия по проект на ГДИН

10-03-2020 13:36

Делегация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/, водена от главния директор главен комисар Ивайло Йорданов, посети най-големия затвор в Норвегия – Ромерике.

Визитата е в изпълнение на Дейност 1.2 „Работно посещение в Норвегия за обмяна на опит“ по проект „Повишаване капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център за подобряване на рехабилитацията на правонарушителите“ (ПДП2) по програма „Правосъдие“, Програмна област 19 на НФМ 2014-2021.

Целта бе проучване на норвежките практики в областта на изграждането на нови затворнически съоръжения, като в тази връзка домакините подробно разясниха структурата на затвора и бе предоставена възможност за обиколка на основни звена от мястото за лишаване от свобода. От страна на ГДИН в посещението участваха инженери, финансови експерти, експерти, отговарящи за сигурността и системите за сигурност, както и експерти по обученията.

Затворът Ромерике разполага със съвременни сгради, оборудвани с модерна техника за видеонаблюдение и контрол. Най-новото крило е построено през 2015 г., когато Норвегия въвежда т.нар. концепция „Модел 2015“. От приемането на тези насоки всички нови пенитеницарни заведения се изграждат по този модел.

Едно от крилата на Ромерике е специално отделено за практика – в момента 20 стажанти от Университетския колеж на Норвежката корекционна служба е обучават на терен.

В Ромерике присъди търпят и 72 чужди граждани от 34 националности.