ВСС отчете резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“

16-04-2024 14:24

Висшият съдебен съвет представи на заключителна пресконференция резултатите по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“. Той е реализиран в рамките на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., в партньорство с Норвежката съдебна администрация и в сътрудничество със Съвета на Европа.

Във форума участваха Боян Магдалинчев – представляващ Съдийската колегия на ВСС и ръководител на проекта, Мира Иванова – директор на Дирекция „Стратегическо развитие и програми“ в Министерство на правосъдието и ръководител на програмна област 21 по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 г., Виктор Дросу – съветник в дирекция „Правна“ в Международния секретариат на Норвежката съдебна администрация (НСА), координатор на програмно ниво по НФМ 2014 – 2021 г. в НСА, Леонардо Дориа де Соуса от дирекция „Имиграция“ в НСА, Нина Гулбрандсен от Окръжен съд – Осло, експерти и магистрати.

Проектът осигурява по-доброто прилагане на европейската правна рамка от българската съдебна система чрез успешното изпълнение на заложените в него три дейности.