ВСС обяви подбор за стажант в Европейския съд по правата на човека

30-09-2022 16:47

Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви процедура по подбор на кандидати за провеждане на стаж в Отдела за изпълнение на съдебни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)  към Съвета на Европа.

Предвидено е изпращането на един български магистрат или съдебен служител в Съда в Страсбург за стаж с продължителност 12 месеца от 15 януари 2023 г.

Стажантската програма е в изпълнение на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на (НФМ) 2014-2021.

Месечната сума, одобрена за стаж в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа, ще бъде в размер на 5300 евро, в което са включени разходи за възнаграждение, разходи за издръжка (наем на жилище, ежедневни разходи и т.н.). Те са за сметка на бюджета на проект.

Подробности за подбора и изискванията за кандидатите можете да видите тук:

http://www.vss.justice.bg/page/view/108794

Кандидатите могат да подават заявления и документи  до 13.10.2022 г. (включително), на хартиен носител в деловодството на ВСС на адрес: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” № 12 или на електронна поща vss@vss.justice.bg, подписано с квалифициран електронен подпис. Заявленията се подават лично или чрез изрично упълномощено лице, без нотариална заверка на подписа.