ВСС провежда обсъждания на работни документи за повишаване на професионализма в съдебната

16-11-2022 15:52

Висшият съдебен съвет организира в периода 17 - 19 ноември 2022 г. поредица от събития за представяне на дейностите по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г.

На 17 ноември 2022 г. ще се проведе Кръгла маса на тема „Представяне на първоначален вариант на Анализ „Мерки за осигуряване на по-доброто функциониране на българската съдебна система във връзка с процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите“. На нея ще бъдат презентирани и обсъдени изготвеният първоначален вариант на Анализ на процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите и предложения за усъвършенстване на законодателството и/или организационни изменения. Предложенията за нормативни изменения са изготвени от работната група, в която са включени десет български магистрати, представители на Министерството на правосъдието, чуждестранни експерти по проекта, членове на ВСС и служители на администрацията на ВСС.

На 18 ноември 2022 г. ще се проведе Кръгла маса на тема „Представяне на първоначален вариант на Анализ „Възможностите за възстановително правосъдие в България в рамките на действащото законодателство – възстановителни подходи в наказателното правосъдие и при изпълнение на наказанието.

На следващия ден – 19 ноември 2022 г., ще се състои Работна среща на тема „Представяне на първоначален вариант на Анализ „Дейността на съдебните преводачи в Република България“ и определяне на параметрите на Единния регистър на съдебните преводачи в България“. Целта на форума е да се очертаят необходимите елементи на регистъра, които ще бъдат предоставени на външен изпълнител за разработване на подробна техническа спецификация за неговото създаване, по която предстои обявяване на обществена поръчка.

Участие в кръглите маси ще вземат трима експерти от Норвегия с богат опит като международни правни експерти: г-н Даг Братхол – съдия от Апелативен съд - Фростейтинг, г-жа Елизабет Бауман – съдия от Апелативен съд – Боргартинг, и г-н Бьорн Ларсен – прокурор. В събитията ще участват членовете на работната група по съответната дейност на проекта, представители на органите на съдебната власт, на МП, на професионални организации, както и юристи, граждани, журналисти и други.