Техническа среща с представители на ОФМ и НКЗ

30-09-2022 17:21
Министерството на правосъдието, като Програмен оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, бе домакин на техническа среща с представители на Офиса на финансовия механизъм (ОФМ) в Брюксел и Националното координационно звено.
 
От страна на ОФМ участие в срещите взеха г-н Боргар Тор Айнерсен, заместник управляващ директор на ОФМ, дирекция „Страни и двустранно сътрудничество“ и г-жа Елен Риоте, отговорник за България в ОФМ, която встъпи в длъжност в средата на миналия месец. На срещата присъства и г-н Торстен Ванген – съветник в посолството на Кралство Норвегия в Румъния.
 
Целта на събитието бе запознаване с екипа за управление на Програма „Правосъдие“, както и представяне на статуса на Програмата, основни проблеми и рискове, свързани с изпълнението им, предстоящи дейности.
В тази връзка, от страна на Министерството на правосъдието бе отчетен напредъкът в изпълнението на мерките по програмата и изпълнение на условията по Програмното споразумение. Бяха очертани извършените и планирани до края на годината дейности по мониторинг на проектите, както и сътрудничеството с партньорите от страните донори и международните партньорски организации.