ВСС реализира стаж в Европейския съд по правата на човека за деветима магистрати

21-04-2023 14:21

Шестима магистрати от страната са били на стаж или започват такъв в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), а други трима в Отдела за изпълнение на решения на ЕСПЧ към Съвета на Европа (СЕ) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021.

За това информира представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев и ръководител на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по НФМ.

На кръглата маса вчера, на която бе представен опитът на българските магистрати, осъществили до този момент стаж в Регистратурата на ЕСПЧ, участие взеха представител на Регистратурата, магистрати - успешно осъществили стаж в Страсбург, представители на органите на съдебната власт, съдебни служители и екипът на проекта.

Боян Магдалинчев сподели, че реализирането на тази дейност от проекта има за основна цел укрепване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). За тази цел проектът предвижда изпращане на български магистрати и/или съдебни служители в Регистратурата на ЕСПЧ и в Отдела за изпълнение на решения на ЕСПЧ към Съвета на Европа (СЕ).

Стажът е за период от 10 месеца в Регистратурата и 12 месеца за Отдела. Последните трима съдии, започнали стажа си в Регистратурата в началото на този месец са Ива Нешева – съдия в Софийски районен съд, Николай Василев – съдия в Районен съд – Сливница, и Радослава Качерилска – съдия в Софийски районен съд.

В Отдела за изпълнение на решения на ЕСПЧ към СЕ в момента стажуват Ваня Тенева – съдия в Районен съд – Стара Загора и Светозар Георгиев – съдия в Районен съд Ихтиман.

Във форума участие взеха Николай Голчев – съдия в Районен съд – Пловдив и Георги Видев – съдия в Административен съд – Пазарджик - магистрати, успешно осъществили стаж в Регистратурата на ЕСПЧ. Стажът на Георги Видев е проведен в периода от 01.04.2021 г. до 31.03.2022 г., а този на Николай Голчев е реализиран от 01.05.2022 г. за срок от 10 месеца. Двамата споделиха положителното си впечатление и удовлетворение от проведения стаж, като акцентираха, че това е единствена по рода си възможност за запознаване в дълбочина с дейността и функционирането на ЕСПЧ, обмяна на практически опит в международна среда и разширяване на професионалния кръгозор. 

Процесът по организиране и изпълнение на стажа на българските магистрати в Регистратурата на ЕСПЧ бе разяснен от представител на Регистратурата на ЕСПЧ – Людмила Миланова – Фади. Коментирани бяха критериите и условията, на които трябва да отговарят магистратите, които желаят да участват в програмата. Разяснена беше и процедурата по окончателен подбор, която се провежда от страна на Регистратурата – с акцент върху решаването на казус и добрите езикови познания по английски и/или френски език. По време на форума бяха обсъдени както практически въпроси, като натовареността на българските магистрати, изпратени на стаж в Регистратурата, така и някои конкретни въпроси, свързани с практиката на ЕСПЧ и българското законодателство и националната съдебна практика.