ВСС обяви подбор на съдии и съдебни служители за стаж в Европейския съд по правата на човека

15-02-2022 14:11

Висшият съдебен съвет (ВСС) организира стаж в Регистратура на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург на група от трима български съдии и/или съдебни служители в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека.

Инициативата е финансирана от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“.

Началото на стажа е от 1 май 2022 г. и е за срок до 10 месеца.

Месечните възнаграждения на одобрените за стаж в Регистратурата на ЕСПЧ ще бъде в размер на 5300 евро, за сметка на бюджета на проект.

Подробности за процедурата по подбора можете да намерите тук: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/34/obiava09%2002%202022-%203-1.pdf

Срокът за подаване на заявления е до 23.02.2022 г. на електронна поща vss@vss.justice.bg и на хартиен носител в деловодството на ВСС на адрес: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.

Това е поредната група стажанти, която ще се обучава и практикува с ЕСПЧ по норвежкия проект.

„Дългосрочната цел е да намалее броят на жалбите срещу България. Нормално е националните съдии на място да решават проблемите и да помагат за решаването на конкретните казуси.“, заяви в интервю за „24 часа“ съдия Георги Видев, който бе стажант в ЕСПЧ по проекта миналата година.

По-ефективна съдебна система – това е един от приоритетите на Министерство на правосъдието, което е Програмен оператор на програма „Правосъдие“.